H.E. Ambassador Ketil Karlsen

Head of EU Delegation to Nigeria and ECOWAS

H.E. Ambassador Ketil Karlsen

Head of EU Delegation to Nigeria and ECOWAS
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

All sessions by H.E. Ambassador Ketil Karlsen